Leden 2015

Osm pramenů

24. ledna 2015 v 21:23 | novinky.cz |  Pronásledování homosexuálů (homofobie)

 1. PNP je volným ekumenickým svazkem místních skupin a komunit lidí, kteří zápasí s nechtěnou homosexualitou (a také deviacemi). Máme za to, že křesťan by neměl praktikovat homosexualitu ani nemanželský sex. Primárním cílem setkávání by měly být chvály, modlitby, a povzbuzování se k životu v Kristu. Součástí tohoto života je přirozeně i komunitní sdílení a misijní aktivity. Povzbuzujeme rovněž k zakládání neformálních místních skupin.
 2. PNP chtějí pomoci vytvářet ve sborech a farnostech prostředí přívětivé pro lidi zápasící s homosexualitou. Chceme přispět k tomu, aby se lidé bojující s tímto problémem necítili být osamělí, odcizení a nepochopení.
 3. Na naše setkání mají volný přístup i lidé, kteří považují praktikovanou homosexualitu za slučitelnou s evangeliem.
 4. Odmítáme koncept kulturní války, demonstrace a jiné politizování LGBT tématu. Máme za to, že tam, kde to lze, bychom měli směrem k affirmativním křesťanům stavět mosty, resp. hledat, co nás vzájemně spojuje. Povzbuzujme se vespolek ke zralosti a respektujme se v odlišném poznání. Víme, že poznání je jen částečné.
 5. PNP podporuje koncept celibátu, koncept komunit svobodných lidí, ale věříme i v cestu uzdravení z homosexuality cestou zázraku. K tzv. reparativní terapii nezaujímáme jako celek žádné stanovisko, ale připouštíme, že může být v některých případech (ne ve všech) užitečná. Nebráníme laickému uplatňování reparativní terapie v místních skupinách, avšak poukazujeme na chyby, kterých se v rámci tohoto přístupu nezralí lidé dopouštějí.
 6. PNP kategoricky odmítá praxi oddělování se od praktikujících homosexuálů - křesťanů. Naléháme na církevní vedoucí, aby se zřekli vztahování 1 Kor 5,11 na křesťany - homosexuály, kteří považují tuto orientaci za kompatibilní s evangeliem.
 7. Odmítáme kriminalizaci homosexuality, podporujeme lidsko-právní úsilí v tomto směru, a máme za to, že ve zralé společnosti by nikdo neměl být dehonestován pro svou sexuální orientaci nebo deviaci.
 8. Vyzýváme affirmativní křesťany i představitele světské moci, aby se zdrželi marginalizace konzervativních křesťanů, aby plošně neostrakizovali reparativní terapeuty, a aby respektovali právo církví považovat manželství za svátostný svazek výhradně jednoho muže a jedné ženy.

Týden ve zkratce

16. ledna 2015 v 0:03 | Tomáš Bílek
 • Vláda indického svazového státu Goa chce podpořit programy léčení lidí trpících homosexualitou. Ministr sportu a mládeže uvedl, že úřady vytvoří centra na podobné bázi, jako je například hnutí Anonymních alkoholiků.
 • Nová thajská ústava zavádí status třetího pohlaví pro jedince, kteří se nehlásí ani k ženství ani k mužství. Thajsko je po Nepálu druhou zemí Asie, která se k podobnému kroku odhodlala. Země nicméně neuznává (obdobně jako ani ostatní asijské státy) manželství homosexuálů.
 • Ruský homofobní aktivista Timur Isayev oznámil, že díky shromažďování diskrétních dat o homosexuálních učitelích se mu "podařilo" dosáhnout propuštění již 29 učitelů z práce.
 • Makedonský parlament zakázal homosexuální "manželství." Novelu prosadila konzervativní vláda, které se podařilo získat pro svůj návrh dvě třetiny poslanců.

Krátce

4. ledna 2015 v 23:29 | pnp
 • Belgický katolický biskup vyzval k podpoře homosexuálního manželství katolickou církví. Biskup antverpský Johan Bonny se tak zařadil mezi marginální skupinku kléru, která podobnou výzvu učinila veřejně.
 • Tchai-wanský parlament projednával poprvé v historii zákon o partnerství osob steného pohlaví. Čínská republika je tak jediným státem regionu, který toto téma otevřel na takto vysoké úrovni.
 • Jediný izraelský poslanec, který se otevřeně hlásí ke gay orientaci, Nitzan Horowitz oznámil odchod z politiky.